СНПЧ А7 Чебоксары, обзоры принтеров и МФУ

Kurbanın Dinimizdeki Yeri;

Kurban, vacip bir ibadettir. Hicretin ikinci yılında emredilmiştir. Müslüman'ı Allah'a yaklaştırır ve Allah'a bir nevi şükürdür. Pek çok kaza, bela ve hastalıklardan korunmaya vesiledir.Kurban, kurban bayramının birinci günü bayram namazı vaktinden üçüncü günü akşamına kadar kesilebilir. Gece kesmek tenzihen mekruhtur. Zaruret olabilirse kesebilir.

Niyet ve Kurban Duası;

« - Ya Rabbi ! Niyet ettim kurban kesmeye. Benim şu vücudum çok kabahatler, çok günahlar işledi. Bu vücudu sana kurban etmem lazım. Lakin sen bunu haram kıldın. Bu günahkar, bu aciz vücuduma bedel olmak üzere senin rıza-i şerifin ve emri şerifin mucibince lutfettiğin bu kurbanı kesiyorum. » diye niyetten sonra üç defa « Allahü ekber, Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil hamd. Bismillahi Allahü ekber ! » der ve keser.

Kurban Kimlere Vaciptir?

Kurban, akıllı, baliğ(ergenlik çağına girmiş) Müslüman, hür, yolcu(seferde) olmayan, kurban kesecek kadar zengin her erkek ve kadına vaciptir.

Kurban Kaybolsa veya Kaçarsa;

Kurban, kesilmeden ölse veya kaybolsa, sahibi, kurban kendisine vacip biri ise, yeniden kurban alır ve keser. Kaybolan kurbanı bulunur sa yeni aldığı da elinde ise iyisini keser, diğerini kesmesi icap etmez. Kaybolup da bulunan kurbanın sahibi fakir ise bulunan kurbanı kesmesi lazımdır. çünkü kendisine kurban vacip değilken vacip kılmıştır ki, bir nevi, kurban onun için adak olmuştur. Fakir kimsenin kurbanı kaybolsa veya ölse yeniden kurban alıp kesmesi icap etmez.

Kurbanın Yere Yatırılışı;

Baş tarafı solumuza gelecek şekilde koç öne alınır. Kıbleye karşı durulur. Bir elle hayvanın sol ön ayağı, bir elle de sol arka ayağı tutulur. Tutulan ayakları yerden keserken, hayvan hemen şiddetle yere düşmesin diye gövdesi dizlere bindirilerek hafifçe yere indirilir. Hayvan yere mutlaka eziyetsiz yatırılmalıdır. Sol arka ayak iki ön ayağın arasına konur. Arka ayağın tırnağı, ön ayakların dirseklerine kadar getirilir. Ve sonra canı acıtılmayacak şekilde bağlanır. Sol arka ayak serbest bırakılır. Kesildiği yerde biraz önce başka bir hayvan kesildi ise hayvanın gözlerini bağlamak güzel olur.

Kurban Kesiminde Besmele;

Besmeleyi sadece kurban sahibinin çekmesi yetmez. Bıçağı sürtenin de besmele çekmesi şarttır.Bıçak çekilirken "Bismillah Allahü Ekber" denilir.

Hacca Gidemeyenler;

Bu günler aynı zamanda hac günleridir. Hacca gitmek isteyip de durumu müsait olmadığı için gidemeyenlere de yine İslam büyükleri arefe günü, öğle ile ikindi arasında iki rekat nafile namaz kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Her rekatta (bilenler) 1 Fatiha, 3 Kafirun Sûresi (Kulya), 10 ihlas okunur. Şöyle niyet edilir: "Ya R abbi! şu saatlerde Arafat'taki kulların ruhları ile benim ruhumu da beraber kıl. Benim ilticamı da onların duasına ilhak eyle. Onlarla beraber, beni de affeyle" Namazdan sonra 70 istiğfar, 11 veya 70 tevhit, 3, 11 veya 70 tekbir okunur.

Aile içinde kurban ;

Bir aile içinde varlıklı ve zengin bir dede var, dedenin evli ve işi gücü olan zengin bir oğlu var, bu oğlunun hanımı da çalışıyor veya çalışmıyor da kurban nisabı kadar kendine ait parası veya altını var. bu ailede hem dede, hem oğlu, hem de oğlunu hanımı kurban kesecektir. Kurban üçüne de vaciptir. Bu durumda olan kimselerin, bu sene babama, gelecek sene bana, daha ileriki sene hanıma keserim demesi yanlıştır. Mühim bir vacibi terktir.

Sonradan Ortak;

Bir kimse tek başına kesmek üzere aldığı kurbanı tek başına kesmesi lazımdır. Sonra fikrinden vazgeçip ortak alması mekruhtur. Ortaklardan aldığı parayı tasadduk etmesi en iyisidir.

Kurban Kesemeyenler;

Fakir olup ta kurban kesemeyenler için İslam büyükleri 6 rekat bir nafile namaz kılarak Cenab-ı Hakk'a iltica etmelerini tavsiye etmişlerdir. Niyeti şöyledir: "Ya Rabbi! Aciz kulun kurban kesemedi. Kurban yerine şu vücudumu huzurunda yere sererek kurban ediyorum. Beni de kurban kesenler meyanına kabul eyle" denir. İki rekatta bir selam verilir.

Çocuklara Kurban;

Bir ailede, kendine ait malı olan, zengin, fakat henüz ergenlik çağına girmemiş küçük çocuklar varsa bu çocukların kurban kesmeleri vacip değildir. Bu İmam Muhammed Hazretlerinin fetvasına göredir. İmam-ı Azam ile İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göre ise, çocuk da olsa kendi malı olan zengin çocuğun kurban kesmesi veya kestirmesi vaciptir. Bir babanın, çocukları içinde kurban kesmesi menduptur. Çok büyük sevap ve faydaları vardır.

Akika Kurbanı,

Yeni doğan çocuk için kesilen, bir şükür kurbanıdır. Erkek çocuklar için iki, kız çocuklar için bir kurban kesilir. Çocuğun doğumunun yedinci gününde hem kurban kesilir hem de çocuğun saçları kesilip tartılır, ağırlığınca altın (veya o kıymette para) tasadduk edilir. Bu kurban ve tasadduk, çocuğun sıhhatli, kaza ve belalardan uzak olarak büyümesine vesiledir. Yedinci gün geçirilmişse; istenilen herhangi bir zamanda kesilebilir. Peygamber efendimiz: "Her çocuk, akika kurbanı karşılığı rehin olmuştur. (Doğumunun) 7. günü ondan bedel olarak kurban kesilir, saçı tıraş edilir ve ismi konulur." Buyurmuşlardır. (İbni Mâce c.2, s.1057)

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fbeac9 #140f10441 #020613191828